Z.U.O.K RUDNO

Obsługa budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Gmina Lubawa

Stabilizacja znaku wysokościowego

Gmina Lubawa

Niwelacja reperów

Płock

Pomiar pod model terenu

GEODETA OLSZTYN

Budownictwo indywidualne

  -mapy do celów projektowych
  -wytyczenia budynków i przyłączy
  -pomiary powykonawcze budynków i przyłączy
  -świadectwa energetyczne

Granice działek

  - podziały działek
  - wznowienia granic
  - rozgraniczenia nieruchomości

Prace specjalistyczne

Wykonujemy niecodzienne prace związane z pomiarami o zwiększonej precyzji.

Świadectwa energetyczne

Wykonujemy Świadectwa Energetyczne niezbędne do odbioru obiektu budowlanego, bądź przy sprzedażach lub wynajmie lokali.